Stratejik olarak Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’nın kesişim noktasında bulunan ve yaklaşık 78 milyon nüfusa sahip Türkiye; 1,5 milyar tüketiciye kolayca erişebilmekte olup aynı zamanda doğal bir enerji koridoru olarak Doğu-Batı, Kuzey-Güney arasında önemli bir bağlantı noktası konumundadır. Özellikle son 14 yıldır tek parti iktidarının sağladığı ekonomik ve siyasi istikrar ile köklü bir ekonomik dönüşüm geçiren ülke; 2014 yılı itibari ile yaklaşık 800 milyar ABD Doları GSYİH ile dünyanın en büyük 16., Avrupa’nın ise en büyük 6. ekonomisi konumundadır.

Mevcut durum, stratejik planlar ve yapımı devam eden ve üzerinde çalışılan geleceğe yönelik projelerle birlikte Türkiye gayrimenkul sektörü yatırımcıları için büyük fırsatlar sunmaya devam etmektedir. Yapımı tamamlanan Marmaray, inşaat aşamasında olan 96 milyon yolcu kapasiteli İstanbul üçüncü havalimanı projesi, 3. Boğaz Köprüsü Projesi, uygulamada olan kentsel dönüşüm projeleri, fizibilite çalışmaları yapılan Kanal İstanbul projesi ve diğer büyük projeler yakın gelecekteki faaliyetlere yön vermektedir.

2014 yılında 12,5 milyar ABD Doları doğrudan yabancı yatırım tutarının 4,3 milyar Doları gayrimenkul ve inşaat sektörlerinden elde edilmiştir. Ayrıca Mütekabiliyet Yasası’nın yürürlükten kaldırılması ile yabancılara konut satışı hızlı bir artış içerisindedir.

Dünya çapında yatırımcılara ve geliştiricilere belli başlı konut piyasalarının performanslarını izleme ve karşılaştırma olanağı sağlayan Knight Frank Küresel Konut Fiyat Endeksine göre Türkiye son dönemde 56 lokasyonluk indekste Hong Kong’un ardından 2. sırada yer almıştır. Ayrıca yıllık fiyat artışı endeksi bakımından %18,5’lik artışla İrlanda, Lüksemburg, Estonya ve İzlanda’yı geride bırakarak Avrupa’nın en iyi performans gösteren ülkesi konumuna yükselmiştir. Yukarıda ifade edilen projelerin tamamlanmasının ardından sadece Avrupa’da değil, tüm dünya genelinde önemli bir konuma yükseleceği aşikardır.

Gayrimenkul sektörünün en önemli dinamiklerinden biri olan Türkiye’deki ofis piyasası yatırımcılar için çok büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Ülke genelinde alınan iş yeri inşaat ruhsatları 6,84 milyon metrekareye ulaşarak %27 oranında artmıştır. İstanbul Finans Merkezi gibi projelerin tamamlanması ile 2017 yıl sonunda A sınıfı ofis arzının 6,5 milyon metrekareye ulaşması beklenmektedir. Yapımına 2009 yılında başlanan, maliyeti 2 milyar Dolar olması beklenen İstanbul Finans Merkezi Projesi İstanbul’da bir finans bölgesi oluşturmak ve geliştirmek üzere tasarlanmış son yılların önemli projelerinden biridir. Tamamlanmasından sonra finans bölgesi New York ve Londra’daki benzerlerinden daha büyük olacaktır.

Tanınmış bir turizm destinasyonu olarak Türkiye dünyanın en popüler 6. çekim noktasıdır. 40 milyonun üzerinde yabancı turist sayısı, 1.250.000 ‘in üzerinde yatak kapasitesi ile 13.436 adet kayıtlı konaklama tesisi, %15’i uluslararası yatırımcılara ait olmak üzere 165’in üzerinde otel zinciri ve yapımı devam eden 74.130 yatak kapasiteli 281 projenin yapımı ile bu alandaki iddiasını sürdürmektedir.

Perakende piyasasına bakıldığında ise yüksek talep kaynaklı dikkat çekici bir büyüme görülmektedir. 10,24 milyon metrekare toplam brüt kiralanabilir alanıyla Türkiye’de 350 adet alışveriş merkezi hizmet vermektedir. Sadece İstanbul’da toplam brüt 3.809.736 metrekarelik kiralanabilir alana sahip alışveriş merkezi bulunmaktadır. JLL 2015 Sınır Ötesi Perakende Çekicilik Endeksine göre İstanbul bu verilerle Avrupa’nın en büyük 7. pazarıdır. Bununla birlikte kişi başına düşen kiralanabilir toplam alanın Avrupa ortalamasına kıyasla, Türkiye ortalamanın altında seyretmektedir. Bu durum, Türkiye’nin perakende alanında taşıdığı büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Yukarıdaki faktörlerin yanı sıra yakın gelecekte gayrimenkul piyasasını etkileyecek en önemli alt sektörlerden biri de kentsel dönüşümdür. Büyük şehirlerdeki hızlı nüfus artışı, artan refah seviyesi ile kentleşme eğilimi bu alandaki projelerin hacmini ve konut yenileme süreçlerini arttırmada hayati rol oynamaktadır. Ülke çapında gelecek 20 yıl içinde yaklaşık 6,7 milyon binanın yıkılarak yeniden yapılması tahmin edilmektedir. Kentsel dönüşüm projeleri için her yıl 15 milyar ABD Doları finansman gerekecektir. Özel sektörün başrolü üstlendiği bu girişim için 400 milyar ABD Doları kaynak ayrılmıştır.

Uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken çok sayıda proje ile Türkiye’nin 2014 yılında MIPIM’de (Dünya Gayrimenkul Piyasası) üst üste ikinci kere Onur Ülkesi seçilmesi şaşırtıcı değildir.

Sonuç olarak elverişli konumu, mevcut potansiyeli, büyük projeleri, bölgesel işbirlikleri ve 2023 yılına yönelik büyük hedefleri ile Türkiye, güçlü inşaat sektörünü artan ticari ve sınai üretimi ile bir araya getirerek yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Yeni bir hayata başlamak, çalışmak ya da emekli olmak için yabancı ülkelerden giderek artan sayıda kişi Türkiye’ye yerleşmektedir. Türkiye, son on dört yıl içinde çarpıcı bir biçimde değişim göstermiş ve bazı alanlardaki modernleşme süreci çok hızlı gerçekleşmiştir.

Eşsiz coğrafi konumu, zengin ve derin tarihi ile değişik kültür ve uygarlıkların beşiği olarak kazandığı ün ile Türkiye, yabancı ülke yurttaşları ve aileleri için ayrıcalıklı bir seçenektir.

Türkiye’nin yeni sakinler bulduğu ülkelerin başında İngiltere, Almanya, İrlanda, Danimarka, Hollanda, Norveç, Avusturya, Belçika, Fransa, ABD ve çeşitli Körfez ülkeleri gelmektedir. Mülkiyet kanunundaki mütekabiliyet esasının kaldırılmasıyla birlikte tüm dünyadan yabancı uyruklu emlak alıcıları ve yatırımcılar Türkiye’de emlak alım-satımı yapabilmektedir.

Emlak sektörünün çok hızlı bir gelişim gösterdiği Türkiye’de, her gelir düzeyine hitap eden konut seçenekleri mevcuttur. Şehir merkezlerinde yer alan apartman dairelerinden, banliyölerdeki müstakil evlere ve geniş hizmetlerin sunulduğu lüks konutlara kadar çeşitli alternatifler bulunmaktadır. Özellikle büyük şehirlerdeki modern toplu konut projelerinde, şehir yaşamının gereksinimlerini karşılamaya yönelik özel güvenlik, çocuk parkları, spor alanları, sosyal tesisler, otopark ve alışveriş merkezi gibi tüm olanaklar konut sakinlerine sunulmaktadır.

Türkiye’de çalışmak ya da ikamet etmek isteyen yabancıların çalışma ve oturma izni alabilmeleri için gerekli evraklarla birlikte ilgili Türk makamlarına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Türkiye’de istihdam edilecek yabancıların çalışma iznine ilişkin usul ve esaslar eğitim, ev hizmetleri, sağlık hizmetleri, turizm, havacılık, eğlence sektörleri ve diğer sektörlerin yanı sıra doğrudan yabancı yatırımlar, özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar, mesleki hizmetler ve irtibat büroları için farklılık göstermektedir. Öte yandan, yabancılara yönelik oturma izinleri Türkiye’deki taşınmaz mülkiyeti durumu ile ticari bağlantı veya iş kurma amaçları esas alınarak düzenlenmektedir.

Türkiye’nin hızla gelişen altyapısı özellikle ulaştırma alanında kendisini göstermektedir. Ülke çapındaki 50’yi aşan havaalanı sayesinde yolcular çoğu destinasyona bir saatten az bir sürede seyahat edebilmektedir. Duble yollar ve otoyollar sayesinde büyük şehirlere kara yolu ile ulaşım oldukça rahattır. Ayrıca, son on yılda hızlı tren projeleri seri bir şekilde hayata geçirilmiştir. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’te Türkiye’nin 14 büyük şehrinin hızlı tren hatlarıyla birbirine bağlanması hedeflenmektedir.

Türkiye’de eğitim sisteminde son on yılda çeşitli reform adımları atılmıştır. On iki yıllık zorunlu eğitim ve hızla artan okul sayısı ve eğitim tesisleri en önemli adımlardır. Türkiye’de devlet okullarının yanı sıra çok sayıda özel okul ve vakıf okulu da eğitim vermektedir. Bunlara ek olarak yalnızca yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim görebildiği uluslararası okullar da mevcuttur. Ayrıca İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca gibi önde gelen Avrupa dillerinin yanı sıra Rusça, Japonca ya da Çince gibi dillerde eğitimin verildiği kurumlar da bulunmaktadır.

Türkiye’deki hastaneler; devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler şeklinde sınıflandırılmıştır. Sosyal güvenlik ve sağlık sistemleri esas itibarıyla devlet tarafından düzenlenmekle birlikte özel sağlık sigortası yaptırmak da mümkündür. Türkiye’deki kamuya ait veya özel hastanelerin önemli bir kısmı, altyapı ve uzmanlık itibarıyla uluslararası standartlarda hizmet vermektedir.

Türkiye; hobi, eğlence, kültür ve sanat aktiviteleri bakımından birçok alternatif sunmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde sinema, tiyatro, konser, bale, modern dans, opera ve sergi gibi birçok kültürel aktiviteye katılma imkânı bulunabildiği gibi, ülke genelinde geleneksel eğlence faaliyetleri ve yerel festivaller de giderek daha fazla ilgi görmektedir.

Futbol, basketbol ve voleybol gibi geniş kitlelere hitap eden sporlara ek olarak golf, dağcılık, aletli dalış, rafting, kayak ve yatçılık gibi alternatif spor imkanları da bulunmaktadır.

Farklı uygarlıkların merkezi konumunda bulunan Türkiye, iklimlerin geçiş noktasında yer alması itibarıyla, farklı bölgelerde eş zamanlı olarak farklı aktivitelerin yapılmasına olanak tanımaktadır. Örneğin, bir bölgede kayak yapılırken aynı gün başka bir bölgede denize girmek mümkündür.